Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą

„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, projekto pristatymas-konferencija.

2024-04-22, AB „Lietkabelis“ įvyko, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, projekto pristatymas-konferencija. Renginys įvyko sklandžiai, sulaukė žurnalistų susidomėjimo. Konferencijoje taip pat dalyvavo bendruomenės nariai, įrangos gamintojų atstovai, įmonės darbuotojai.

Projektas įgyvendintas kartu su norvegų IT įmone „Espero AS“.

Projekto tikslas: gamybos procesų optimizavimas, diegiant naujas skaitmenines technologijas.

Projekto nauda: Skaitmeninių technologijų panaudojimas, suteikia galimybę AB „Lietkabelis“ gaminti tvarius produktus, atitinkančius augančios ir dinamiškos rinkos paklausą.

Projekto rezultatas: įdiegta nauja automatizuota automobilinių kabelių gamybos linija su integruota skaitmeninimo technologija susidedanti iš trijų dalių t.y. Dvigubo sukimo vario gyslos suktuvo, automatizuota automobilinių kabelių gamybos linijos ir automatinio dvigubo izoliuotų laidų vyniotuvo

Daugiau apie projektą

Projekto vykdytojas

AB “Lietkabelis”

Projekto vertė

1 686 376 Eur

Norway grants fondo finansavimo suma

600 000  Eur

Projekto partneris:

AB „Lietkabelis“ ir Norvegijos partneris Espero AS bendradarbiaus diegiant naują automobilių kabelių gamybos liniją naudojant skaitmenines technologijas. Espero AS suteiks pagalbą AB „Lietkabelis“ savo kompetencijos apimtyje skaitmeninių technologijų srityje. Tai padidins veiklos efektyvumą, sumažins atliekų kiekį, padidins gamybos pajėgumus ir padidins darbo našumą. Partnerystė AB „Lietkabelis“ suteiks naudą mažinant sąnaudas ir tobulinant gamybos procesus. Tikimasi, kad partnerystė prisidės prie ilgalaikio abiejų įmonių augimo ir konkurencingumo, taip pat prie dvišalių Norvegijos ir Lietuvos santykių stiprinimo.

Projektą remia:

Projektas apima naujos skaitmeninės įrangos diegimą, siekiant optimizuoti gamybos procesą.
Taip sumažinant atliekų kiekį ir padidinti proceso efektyvumą. Vykdant šiuos pakeitimus sumažės gamybos sąnaudos ir kuriami kokybiškesni produktai.

Skaitmeninių technologijų panaudojimas leis AB „Lietkabelis“ gaminti tvarius produktus, atitinkančius augančios rinkos paklausą.

Partnerystė su Norvegijos įmone suteiks AB „Lietkabelis“ galimybę naudotis partnerio patirtimi diegiant IRT (skaitmenines technologijas) ir optimizavimo sprendimus, kurie pagerins įmonės konkurencingumą.

Projektas išplės įmonės gamybos pajėgumus, siūlant didesnės pridėtinės vertės produktus ir pozicionuojant ją kaip žaliosios pramonės plėtros lyderę Lietuvoje, gerinant prekės ženklo įvaizdį ir pritraukiant daugiau klientų bei investuotojų.

Projekto vykdytojo kontaktai:

J. Janonio g. 4
Panevėžys LT-35101
Lietuva
+370 45 50 27 00
alvydas@lietkabelis.lt

Projekto partnerio kontaktai:

Nesbruveien 75
1394 Nesbru, Norway
Tel.: + 47 66 85 59 59
E.Mail: Support@espero.no
Salg@espero.no

lt_LT